HİZMETLERİMİZ

Firmamız gayrimenkul değerlemenin yanı sıra, gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

Gayrimenkul Değerleme Hizmetlerimiz ;

- Banka ve finans kurumlarınca krediye teminat olarak alınacak gayrimenkullerin değer tespitleri,
- Sermaye artırımlarında ve bayilik teminatlarında gayrimenkullerin değer tespiti,
- Mahkemelere rayiç değer tespiti(iflas ve hacizlerde),
- Kira bedeli değer tespiti,
- Her türlü kamulaştırma çalışmalarında; kamulaştırılan gayrimenkullerin değer tespitinin yapılması,
- Mesken Değer Tespiti ( Daire, Villa, Müstakil Ev, Bağ evi, vb ),
- Bina Değer Tespiti, (Yurt Binaları, Şirket Binaları, vb.),
- İş yeri ( Büro, Ofis, Dükkan, Mağaza, Kargir İşyeri, vb.),
- Sanayi ve Üretim Alanları ( Atölye, İmalathane, Fabrika vb.),
- Yönetim ve Ticaret Merkezleri ( Plaza ve İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Ticaret Merkezleri, Marketler, vb),
- Sosyal Aktivite Alanları ( Tiyatro, Sinema, Spor, Sergi ve Kongre Merkezleri, Eğlence Merkezi vb.),
- Turizm Tesis Alanları ( Tatil köyü, Otel, Motel, Apart Otel, Pansiyon, Devremülk, vb.),
- Akaryakıt İstasyonları,
- Arsa ve Arazi değer tespiti,
- Proje Değerlemesi,

Danışmanlık Hizmetlerimiz;

- Gayrimenkul geliştirme projelerine danışmanlık,
- Gayrimenkule ilişkin hukuki ve mali danışmanlık,
- Proje danışmanlığı,
- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri danışmanlığı,
- Etkin ve verimli kullanım analizi,
- Pazar araştırması,
- Yatırım projelerinin fizibilite analizi,
- Mali analiz, baz değer analizleri,
- Tapu Sicil Müdürlüklerinde gayrimenkuller ile ilgili yapılacak her türlü hukuki işlemler ( ipotek, ifraz, tevhid, ayni hakların tescili, vb. ) ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.